FORGOT YOUR DETAILS?

به غزلنمایشِ شهیار خوش آمدی

غزلنما

غزلنمایشِ شهیار

Shahyar Ghanbari

و در آغاز " کلمه " بود

- کلمه -

آلبوم‌های شهیار

خرید آلبوم‌های "اوریجینال"

PREV
NEXT

ساده‌ ترین راه برای رسیدن به خانه ی شاعر. نقشه ی راه

------ دستنوشته‌های شاعر ------

.... دستنوشته‌ها ی شهیار: یک دریا: برای ما

---------- کتاب های شاعر ---------

کتاب های امضا شده ی "شاعر" برای همراهان درست

" کارگاهِ شهیار " : کارگاهِ نوشتن

درهای خود را به روی شما اعضای پریمیوم باز کرده است

KING HIGHNESS' COURT

KING HIGHNESS is a Great Poet and has already 3 albums.

The latest news about SHAHYAR's Concerts and Events that you could be part of it ...

......... آخرین خبرها و اطلاعات درباره کنسرت ها و برنامه‌های شهیار

WELCOME TO MY DREAMLAND ...

WRITING SERVICES

WRITING SERVICES

آفرینش و ویرایش : به هر مناسبتی , تیمِ ما ، برای شما و به جای شما می‌‌نویسد

 WRITING WORKSHOP

WRITING WORKSHOP

کارگاهِ شهیار : کارگاهِ نوشتن . درهای خود را به روی شما اعضای پریمیوم باز کرده است

SHAHYAR'S ARCHIVES

SHAHYAR'S ARCHIVES

آرشیو نوشته‌ها و برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی شاعر در همه ی این سال ها

FORUMS

FORUMS

جایی امن برای گفت و گو در باب هفت هنر

LATEST POSTS

VIEW ALL -

غزلصدا

آلبوم تازه ی شهیار

Shahyar Ghanbari's Official Site : CINE-SONG :

A medium for the curious ears and hungry eyes. A new, fun and educational experience. Shahyar's TOWER OF SONG, Where revolutionary art meets responsible fans.
This POET's CORNER is set up to be that desperately needed outlet.

“It has 20 years of radio and TV programming stored up and ready to be released. This is an invaluable resource for those eager to learn and those eager to be a part of something worthwhile.”

SHAHYAR GHANBARI is the most original POET to have emerged from the NEW WAVE of SONGWRITERS in the early Seventies.

All Rights Reserved . (C) Copyright 2014 by Shahyar Ghanbari - www.ShahyarGhanbari.com . an affiliate branch of LC R 2000

SHAHYAR'S ALBUMS

قدغن
Our children will remember
حرف
Forbiden
لالا لا لا
Rise up
ناب

اولین بار
بی بی آبی
Once again
غسل تعمید
سفرنامه
دلریخته
The sea in me

پای گوش ماهی‌ها
گلابدان قدیمی
برهنگی
ترانه‌ای برای بخشیدن
دوستم داشته باش
آشتی
دستها
برهنگی - فرانسوی
عشق است
How are your ears doing

قدغن
Our children will remember
حرف
Forbiden
لالا لا لا
Rise up
ناب
شاعر شعر می‌خواند
شاعر می‌کوشد ترانه بنویسد
نخستین انشای تابستانی
ترانه چشمه تشنه
قدغن، روایت تازه
دکلمه حرف با صدای گوگوش

دوستت دارم‌ها
برمی گردم
عشق اما پیداست
جنگجو
کار شهیار
ترانه باحال
غزلبانو
بغلم کن

I love Us
I am not what I am
Rewind me in Paris
An Indian dream
Lady Chanson
I fell bad
Gimme a hug
Nakedness
Rumi's room
What time is it

نونفس
نونفس - شعرخوانی
دوباره در مهرآباد
نونفس - بی کلام

نفس خانم
ناخوش
جانانه
Babe
قدیس
نام کوچک من
صد پله... - تا دلچسبیده‌ها
غزلگردی
Merci la mer pour
حادثه یاس و گندم و گیلاس

Ghazalseda (feat. King Highness)
The Milky Voice / Poem Reading
Koodakaneh 2000
Mina (The summer composition final cut)

iTunes

Shahyar Ghanbariقصه دو ماهی‌
ما دو تا ماهی بودیم توی دریای کبود
خالی از اشک های شور از غم بود و نبود
پولکامون رنگارنگ روزامون خوب و قشنگ
آسمونمون یکی خونمون یه قلوه سنگ
Shahyar Ghanbariجمعه
توي قاب خيس اين پنجره ها - عكسی از جمعهء غمگين می بينم - چه سياهه به تنش رخت عزا - تو چشاش ابرای سنگين می بينم
داره از ابر سياه خون میچكه - جمعه ها خون جاي بارون میچكه

سه‌ گام برای یکی‌ شدنin 3 steps

به هنگامِ خرید از صدا خانه و یا حضور در " شبترانه " تخفیفِ ویژه خواهید گرفت به همراهِ امضای شاعر به نامِ خود . هرماه ، " عشقنامه " ی شاعر برایتان فرستاده می‌‌شود . حرف‌های شاعر خطاب به شما. فقط برای اعضأ برنامه‌ها ی رادیو یی و تصویری نیز در راهند، که آن‌ها هم ، فقط به خانه ی اعضا می‌‌روند تالارِ کار " ، جا یی برای گفت و گوی در بابِ هفت هنر . خلوتی امن در آبی‌‌ترین جای دریا

گامِ یکم

نام نویسی پس از نام نویسی به نامِ میهمان واردِ خانه می‌‌شوید و به سفری در عکاسخانه ، تماشا خانه و صدا خانه می‌‌روید

گامِ دوم

عضوی از " خانه " و " خانواده " ی شاعر شدن شما می‌‌توانید به تماشای " آرشیوِ صدا و تصویرِ شهیار " که در حال شکل گرفتن است ، به نشینید " میهمان " اما نمی‌‌تواند از آرشیو استفاده کند

گامِ سوم

با پرداخت ماهی‌ ۱۰ دلارِ آمریکا یی ، صاحبِ کارت عضویتِ " دلکده " ی شاعر شوید شرکت در " کارگاهِ نوشتن به همراه شاعر ، هر هفته از طریقِ بنویسیم و قد بکشیم و یاد بگیریم ( SKYPE )

© Copyright 2019 by Shahyar Ghanbari - www.ShahyarGhanbari.com . an affiliate branch of LC R 2000
TOP

Your information will never be shared with any third party.